Products

Beans and Nuts

View Items/Page
 • NTCN902
  NTCN902
  CN WEST DRIED DATE
  西河紅棗
  59bg/340g
 • NTCN902.3
  NTCN902.3
  CN HUPEI LG LAN RED DATES
  河北大紅棗
  30bg/400g
 • NTCN905
  NTCN905
  CC DRAGON LILY BULB
  珍珍龍牙百合
  100bg/6oz
 • NTCN906
  NTCN906
  CC DRIED FOX NUT
  珍珍芡實
  50bg/170g
 • NTCN907
  NTCN907
  CC APPRICOT SOUTH ALMIOND SEEDS
  珍珍南杏
  50bg/170g
 • NTCN907.1
  NTCN907.1
  CC APPRICOT NORTH ALMOND SEEDS
  珍珍北杏
  50bg/170g
 • NTCN907.2
  NTCN907.2
  CC NORTH & SOURTH ALMOND SEEDS
  珍珍南北杏
  50bg/227g
 • NTCN910
  NTCN910
  CC DRIED WHOLE FIGS
  珍珍無花果
  50bg/3pcs
 • NTCN930
  NTCN930
  CC (LO HAN GAO) FRUCTUS MOMORDICAE
  珍珍羅漢果
  24bg/3-4pcs
 • NTCN930.1
  NTCN930.1
  CC (LO HAN GAO) FRUCTUS MOMORDICAE
  珍珍羅漢果
  24bg/4pcs
View Items/Page