Products

Beans and Nuts

View Items/Page
 • NTCC505.1
  NTCC505.1
  CC BULK PEELED PEANUT 29/33
  珍珍散裝去衣花生
  1bg/55lbs
 • NTCC510
  NTCC510
  CC DRIED KIDNEY BEANS
  珍珍紅腰豆
  50bg/400g
 • NTCC888
  NTCC888
  CC WHITE LIMA BEAN
  珍珍白扁豆
  50bg/400g
 • NTCC889
  NTCC889
  CC BLACK EYE BEAN
  珍珍眉豆
  50bg/400g
 • NTCC889.1
  NTCC889.1
  USA BULK BLACK EYE BEAN
  散裝眉豆
  1bg/100lbs
 • NTCN001
  NTCN001
  JFL DRIED 8 WONDER RED BEAN
  嘉福利八寶紅豆沙
  50bg/300g
 • NTCN001.1
  NTCN001.1
  JFL DRIED 8 WANDER GREEN BEAN
  嘉福利八寶綠豆沙
  50bg/300g
 • NTCN001.2
  NTCN001.2
  JFL DRIED 18 WONDER MIX BEAN
  嘉福利八寶豆子
  50bg/400g
 • NTCN002.1
  NTCN002.1
  PEONY SM MINCED CORN
  牡丹玉米渣
  50bg/400g
 • NTCN035
  NTCN035
  SL DRIED LOTUS NUTS
  珍珍白蓮子
  50bg/170g
View Items/Page